Alla inlägg under november 2009

Av Mikael - 30 november 2009 14:29

Jag har för ett tag sedan givit upp att försöka sära på personen och diagnosen, sett till ett generellt perspektiv. Människan har sedan urminnes tider försökt att urskilja och separera olikheter och likheter ifrån varandra, ner till minsta gemensamma nämnare.


Det är väl lite så det har blivit för bokstavs diagnoserna, efter att man har satt ett vuxet ansikte på dem nu under 2000talet.


Den genetiska komponent som jag kan urskilja hos en stor del för bokstavs diagnostiserade, handlar om inlärning och koncentration främst.


För en omgivning som har helt andra förutsättningar för hur man upplever rumtiden och sin omgivning, så blir det svårt att relatera och förstå någonting abstrakt som man aldrig kan uppleva.


Människan kan ju föreställa sig ens orm's "termal vision", men endå inte förstå helt hur det känns att se sin omgivning genom en orm's infraröda perspektiv. Eller hur en hund upplever sin "luktande" omgivning. Vi saknar deras neurologiska funktion, och hur deras sinnen uppfattar sin omgivning. Man kan ju gissa sig till, men bara så pass långt som fantasien tar en, och då är det bara spekulationer.


När jag började att försöka få ihop vad och vem det är som är Adhd'ig för 1.5 år sedan, så hade jag en begränsad kunskap om hur människan fungerar som organism, och våra basala funktioner, samt variationer.


Kanske jag skulle ha börjat i en annan ände, och letat efter så många olikheter som möjligt, istället för likheter som jag tidigare har gjort.


De få gemensamma nämnare som delas gemensamt verkar vara att vi är människor, vi har en psykiatri diagnos som fungerar som ett paraply begrepp för hela vår organism och hur vi fungerar i vardagen.


Den genetiska och neurologiska funktion som alla personer jag har haft möjlighet att fråga, samt som viss forskning har uppmärksammats är att...


När människor föds, så är våran neurologiska grund funktion förutbestämd av vårat DNA. En viss typ av människor använder sig av ett annat sätt att lära sig saker, att fokusera på etc. Istället som majoritetens sätt att lära in nya uppgifter på, där de använder de Audiotiva-Visuella områderna i hjärnan. 


Jag kan ju bara svara för min egen del när jag säger att jag själv verkar, baserat på hur jag fungerar i allt. Använda mig av Visuell-Kinesthetic learning vilket påverkar hela min person i hur jag beter mig, lär mig, koncentrerar mig, reagerar generellt och uppfattar min omgivning på det sätt jag gör.


Adhd diagnosens ursprung har ju fokuserat på skol, inlärnings miljö och social funktion i gruppsammanhang. Aktivitets grad, ouppmärksamhet och impulsivitet. Eller rättare sagt ofunktion i detta.


Om neuropsykiatri hade gått ut med dagens vetenskapliga upptäckter, och sagt kort o koncist på ett rak sätt förklara att: Vissa människor fungerar neurologiskt annorlunda, vilket resulterar i att dom lär sig på ett annorlunda sätt, än de sätt som man idag lär ut på i skolor runt om i väst världen.


Så kanske det skulle bli lättare att uppnå samma/bättre studie resultat om dessa miljöer vart anpassade till individens behov, och inte till kollektivets behov.


Jag vet att missbruk, kriminalitet och översexualitet som ofta nämn i samma mening som adhd diagnosen. Inte har något att göra egentligen att göra med just denna adhd diagnos. 


Missbruk beror på, som mycket annat både ens genetiska arv, och ens psykosociala uppväxt miljö, ens sociala situation, samt individens egna val i en nice destruktiv coctail. Desamma gäller kriminalitet. Samma undersökning tog även upp vasopressin och oxytocin som är 2 hormoner som är väldigt viktiga för våran sexuella reproduktion.


De här 3 destruktiva beteenden kan ju motverkas, även om det är svårt att bryta missbruk av olika former. När man inte har omnämnt Adhd, så anses det främst vara närmast till hands att förklara dessa med en genetisk och social disposition som orsak, precis som man även har gjort i uppsala undersökningen. Det här är ju en egen faktor som inte har något att göra med en Adhd diagnos, som blir lättare att ta tag i för individens del. Om det inte bakas in i en felaktig orsak.


Organisation och "att ha det stökigt" är relativt till vad som anses som social norm för dagen. För några hundra år sedan så öppnade man fönsterna och kastade ut sopor på gatan. Att det är lite striktare värderingar idag, för vad städat anses vara, är det ju inget snack om. Om nu personer med en adhd diagnos är sluskar som lever i en egen soptipp, så beror det ju inte på diagnosen. Utan pga att värderingarna skiljer sig, samt att personen är en slusk som inte prioriterar städning som en viktig sak för egen del.


Att man är en dålig person, eller dålig förälder beror ju på många saker. Tack vare att jag har den bakgrund jag har, så drabbas jag periodvis av stress/panik ångest, vilket resulterar i att jag kanske inte klarar av att vara den förälder eller person jag skulle vilja vara. Det här har ju sin egen orsak, och inte pga att jag har en adhd diagnos. Men detta är ju relativt till vad andra tycker om dig själv.


För egen del, det som har fastnat i minnet, som en gemensam nämnare i Ptsd diagnosen, är att man alltid befarar att det värsta ska hända, man är negativt inställd till nya saker och överaskningar eftersom man inte vill få den normala "stress reaktion" som man får inför det okända. Det här beror ju inte på Adhd, utan helt andra faktorer som grundar sig i en generell otryghets stämning, och stress.


Att människor med diagnoser eller typiskt diagnos beteende verkar dras tillvarandra, lär ju bero på helt andra orsaker, som t.ex sexuellt urval som omnämn i modern evolutions teori. Inte för att vi försöker gadda ihop ett gäng med dåliga egenskaper, utan pga helt andra faktorer. Som t.ex hur vi fungerar neurologiskt annorlunda. Enkelt förklarat; Lejon gillar lejon. Tigrar gillar Tigrar även om man kan cross reproduce ett lejon med en tiger. Chansen för reproduktiv avkomma ökar ju närmare man är evolutionsmässigt.


Det är nästan lika lätt att se skillnad mellan oss, som mellan olika katt underarter. Jag brukar fråga; Gillar du raka linjer, ställa saker på rad, gäms med andra linjer, ser du mönster i sådant andra inte gör osv.... Det här beror på hur man fungerar neurologiskt och hur man uppfattar "rumtiden" då.


Var alla dessa olikheter vi har gentemot alla dom andra, kan man ju klura på vart dessa kommer ifrån, men närmast är ju att titta på sina föräldrar. Samt sig själv, pga att man under hela sitt liv vidare utvecklar dom egenskaper man besitter mer el mindre.


Om man har rätt orsak till rätt problem, så ökar ju chanserna att man kan lösa problemen, eller åtminstone förstå dem, samt sina egna subjektiva begränsningar.


För alla dom personer som i vuxen ålder, som får en adhd diagnos, så bör man ju bakgrunds kolla hur deras bakgrund såg ut. Idag så har man solid forskning som säger att personer från en otrygg uppväxt miljö (vilket slag det nu är kvittar), så resulterar det i att man regerar starkare (inte annorlunda) på icke kropps egna kemiska substanser som t.ex Alkohol, Droger, Mediciner som Anti dep, optiater, centralstimulanter, nerv mediciner etc. Risken för ett missbruk, eller ofrivilligt beroende är överhängande. Det här beror inte på Adhd diagnosen, utan pga andra faktorer. Endå säger man att risken för missbruk minskar med deras amfetamin?! Det här kvittar ju, för det är ju sluterligen individens val som avgör, även om det valet baseras på bristfällig information pga okunskap.


Bara för att man får en adhd diagnos på pappret så försvinner ju inte ens neurologiska utveckling som startade från dag ett, och som har påverkats negativt av en destruktiv miljö. Det här vill ingen höra talas om, men man gör sig själv en otjänst som inte tänker till själv, och tar reda på hur det ligger till.


För egen del så är det ca 1 månad sedan som jag slutade med Lyrika och citadon, jag tar hellre att jag har ont eftersom det inte gör det fysiologiskt bättre för mig. Det är 9 dagar sedan jag drack alkohol, och körde kola (på min födelsedag, vilket är ett lika bra svepskäl som allt annat). 


Skulle jag ha cash, hotell servis med dricka och kokain/amfetamin så är risken att jag skulle nog supa och knarka ihjäl mig väldigt fort idag tror jag. Det här missbruks suget som jag har, och kommer till stor del av välbefinnande (att jag slipper normal kropps egen ångest), dämpas av statliga kemiska preparat. Men någonstans så blir allt ett missbruk, även om jag har hållit mig inom angivna ramar (recept mängd).


Jag tror det är ca 14 år sedan som jag inte drack, pundade el käkade mediciner, vilket är ett tag sedan, och det påverkar ju en självklart idag. Med vissa saker (som att gå utan för dörren lol), så är jag tillbaka på samma plats som för 7 år sedan, även om jag har mer erfarenhet, och ställer mindre krav på mig själv.


Missbruk anses ju vara ett mönster som man inte själv kan bryta, vilket jag har gjort, så man får väl klassa det för missbruk light eller någonting.


Mitt största missbruk, är att slippa ångest på allehanda sätt. Det var skälet till att jag sökte mig till sjukvården i första hand. Det som triggar min ptsd ångest och stress är andra människor, och enda medicinen är att undvika alla människor. Någonstans så känns det kluvet att behöva vara en missbrukare för att stävja denna olust och ångest inför att umgås med andra människor, som inte beror på att jag inte tycker om andra, utan pga en stress faktor som man inte kan göra något åt, mer än att självläka till den grad det går, och sen bara leva med det.


Alla människor fungerar väl så att man vill undvika ångest känslor, även om det som triggar ångest varierar i olika grader. För egen del så är jag inte fredad någonstans idags läget. Men när verktygen för att slippa ångest, övergår till att bli ett bränsle för ens ångest, så har det ju gått överstyr.


Linjen mellan beroende och missbruk är ju hårfin, där vi är beroende av energi i olika former, mineraler, vitaminer, vätska och andra byggnads material för våra celler, tillsammans med syre. Alla levande organismer är beroende av en massa saker, där man prioriterar lite annorlunda på det individuella planet.


Den sociala funktionen som tas upp i Adhd diagnosen, stryrs ju inte av en diagnos. Utan av helt andra faktorer. Hur du fungerar socialt beror på ditt genetiska arv, där du betingas av ditt DNA till att utrycka känslor med ditt ansikte, och förstå andras ansikts utryck. Ens icke verbala kropps språk betingas av ens sociala näromgivning, där kulturella influenser betyder mycket. Samt så kokas det ihop i din person i sin helhet. Paul Ekman forskning om emotionellt språk och icke verbalt språk och stress forskning som påverkar detta negativ ger en ganska klar bild av detta, om man är intresserad att leta efter en annan orsak än en akronym betäckning.


Den politiska bilden om att Adhd är ett neuropsykiatriskt funktions hinder, som beror på en "genetisk åkomma" som dom kallar det för. Den baseras ju på dumheter och okunskap som tillåts fortgående.


När man särar allt som har hamnat i diagnosen, så blir ju det inte mycket kvar i kärnan.


Impulsivitet, Hyperaktivitet, Inattention så kan man ju förklara det som en subjektiv uppfattning av individer som fungerar annorlunda än oss, och inte prioriterar samma saker, där deras värderingar skiljer sig från våra. Lika svårt som det är att förklara vad normalt är, så är det lika svårt att förklara vad som är onormalt för oss, till dem andra då.


Kvar blir vårat sätt att fungera neurologiskt: Jag använder områden i hjärnan i annan utsträckning än vad du kanske gör. Detta är den enda fysiologiska gemensamma nämnare mellan mig och många andra med diagnos, hur vi lär oss nya saker, och uppfattar våran omvärld.


Läs mig...


Hur jag fungerar som person, är otroligt mycket mer komplext än en liten akronym diagnos, och denna utveckling startade för ca 2 miljoner år sedan hos mina förfäder... Det finns ingen möjlighet att summera ner till 5 A4 sidor i DSM med text skriven av några psykiatriker. Det är synd att folk förringar sig själva, och förklarar hela sin existens med 4 bokstäver. Hur och vad det är som gör att du fungerar som du gör, går inte ens att summera på 5000 sidor....


Vore det inte mer ärligt emot sig själv, och ange rätt orsak till rätt problem?Av Mikael - 24 november 2009 15:56

Att saker och ting är som de är, eller att händelser utvecklar sig på speciella sätt, kan ju ha en rad av orsaker. Människan är väl konstruerad mentalt, så att man söker den enklaste av enkla orsaker.


En genomgående trend bland abc diagnostiserade verkar vara, att allt som händer dom, sägs bero på att man har abc. Om man glömde mjölken som man skulle köpa, så berodde det inte på, att man vart distraherad pga att telefonen ringde etc. Utan för att man har abc.


Oavsett vad det än gäller, så används abc som en förklaring till att saker inte blir som man planerade. Det är väl detta som faktiskt gör, att en rad av saker, beteenden, egenskaper blir inbakade i diagnosen.


Man dricker förmycket för ens abc, man glömmer för ens abc, man beter sig på ett sätt för ens abc.


För mig så känns det lika konstruktivt och flummigt som att säga att "Guds vägar är outgrundliga".


Självklart så beror en viss del, som man råkar ut för, pga att man har en "psykiatri diagnos whatever". Men den är ju inte svar på allt, även om nu folk gör det enkelt för sig. Men resultatet blir väl att det blir svårt att summera alla orsaker till allt som händer en, i en liten psykiatri abc diagnos, på ett vetenskapligt sätt.


Av Mikael - 24 november 2009 14:29

Av och till med allt så kommer man till en punkt då saker är uttömda, när det gäller spekulationer om hur saker o ting är, eller bara rent praktiska saker.


Dom sista ca11 åren, så har jag testat det mesta av artificiella kemiska substanser i medicinväg utan att det gör det bättre, mer än kortvarigt. Nånstans så ger allt biverkningar och konsekvenser oavsett vad det gäller i livet.


Pluggar el jobbar jag, så blir konsekvensen att jag mår pyton efter en stund, och slutar att fungera helt. Hade det bara varit så att jag mår pyton, så hade det väl inte varit så farligt. Men som idag, och sista tiden, så har jag minst sagt varit total fuckad.


Förra året vid den här tidpunkten så mådde jag toppen, efter 6 månaders isolation, och slutande av concerta som gjorde mig knäpp. Samt att jag hade käkat Lyrika i ca 5 mån el så.


Nu har jag lagt ner med alla recept belagda piller av alla slag. Det lär väl ta ett tag att avgifta sig, men jag känner att gränsen börjar nås när det gäller piller för min del. När det gäller fysiska saker idag, så kan jag väl säga att jag är ur form då.


Sista forsknings resultatet som jag läste om från uppsala universitet, när det gäller dålig/otrygg uppväxt och benägenhet till att bli beroende av alkohol och droger, har fått mig att börja undra om vettigheten för min egen del, att äta mediciner överhuvudtaget.


Det här året, har kanske inte riktigt blivit som jag önskade då. Även om jag har varit med om en massa bra saker. Men balansen ligger lite skev, på mer dåligt och problem, som gör att man inte kan uppskatta det bra på ett sätt som man borde vilja då.


Men det blir väl aldrig som man planerar då.

Av Mikael - 18 november 2009 11:58

Jag kollade förra veckan på ett program i serien Kysst av spriten. Där dom visade Sadia Oreland resultat om försök med råttor, otrygg miljö och alkohol beroende och konsumtion.


Sadia Oreland har i sin avhandling studerat uppväxtmiljöns betydelse för hjärnans utveckling och alkoholintag hos råttor. Resultaten bidrar till kunskapen om de individuella skillnader i hjärnan som har betydelse för sårbarheten för vissa psykiska sjukdomar. Disputationen äger rum vid Uppsala universitet den 7 november.


Samspelet mellan arv och miljö bestämmer individens särskiljande karaktärsdrag. Individuella skillnader i fysiologiska funktioner är av stor betydelse för sårbarheten för olika sjukdomstillstånd. Studier på människor har tidigare visat att traumatiska händelser under barndomen, såsom förlust av förälder, sexuella övergrepp eller misshandel, ökar risken för t ex depression och drogmissbruk. Trots detta är de bakomliggande neurokemiska mekanismerna inte helt klarlagda. Av etiska skäl är det inte alltid möjligt att genomföra studier på människor, därför har en djurexperimentell modell utvecklats för att studera uppväxtmiljöns påverkan på fysiologiska funktioner och beteenden hos djur.


Sadia Oreland har i sin avhandling använt en djurexperimentell modell, kallad "Maternal Separation". Genom att separera nyfödda råttungar under olika lång tid från mamman simulerar modellen en emotionellt trygg respektive otrygg uppväxtmiljö. Hon analyserade sedan förekomsten av signalämnena oxytocin, vasopressin och opioider samt bansystemet för serotonin i hjärnan. Dessa ämnen och system är viktiga för socialt beteende, ångest, depression och drogmissbruk.


- Den otrygga miljön leder till störningar i alla de bansystem som vi studerade hos den unga råttan. Vissa av dessa störningar verkar dock normaliseras i vuxen ålder. Trots detta kan ändå individen ha utvecklat en ökad sårbarhet för psykiska sjukdomar senare i livet, säger Sadia Oreland.


Källa: Uppsala univ.


Hand i hand så går säkerligen en massa andra olika problem, beroende på en massa variabler som spelar in i ens liv. Jag har spekulerat tidigare att jag (samt andra) har problem med Oxytocin och Vassopresin (ADH-hormon även kallat lol). Dom här två hormonerna är ju extra aktiva när du blir förälskad aka kär osv. Vilket skulle kunna ge en hum till förklaring varför en hel rad av Abc diagnostiserade har relations problem. Samt så är det relevant för just socialt beteende, så det är väl inte så långt därifrån att dra slutsatsen, att om det är trassel med denna funktion, så manifesterar sig det i problem i sociala relationer.


För Ångest och Depression; så är det allmänt erkänt nu att dessa beror på arv och miljö, där man har utarbetat en sårbarhets modell (precis som T.Ljungberg menar på att man också bör göra för Adhd m.m för att göra personen rättvisa). Säkert så har majoriteten av dem som fått en bokstavs diagnos i vuxen ålder, problem med ångest, och en hel del med mildare och svårare depressioner. Alla dessa individer vet att man för egen del, tar vilket halmstrå som helst för att slippa hamna där igen... men kanske så är man i stortsätt trasig för evigt när man sitter där.


Jag har försökt allt möjligt inom vissa ramar, som alkohol, droger, mediciner osv. Men endå så biter ångesten sig kvar runt hörnet. En sak till som har bitit sig kvar är detta begrepp att depression biologiseras i din kropp, och allt eftersom så behövs det inga yttre faktorer för att trigga den, utan det går som i en cykel. Inte deprimerad till deprimerad. Även om nu stress-ångest beror på just stress, så är den nu inte lika allvarlig längre om jag ligger på topp.


Något som man vet idag, är att kvinnor synkar sina mens-cykler till varandra. Det vore ju nu inget mirakel om detta gäller alla oss andra också, och andra hormoner, för hunger, sömn, sexuell lust, aktivitets grad, stress etc och säkerligen också ens mentala hälsa. Kanske är den rätta medicinen att umgås med andra som mår bra. Jag har det sista året testat att vara totalt isolerad 2 veckor i månaden, vilket inte har gjort det sämre åtminstone.


I våras så gick man ut med forsknings resultat som sa att; personer som är glada smittar av sig på sin omgivning. Negativa känslor smittar av sig också, men i mycket mindre utsträckning. Om jag skulle bara spekulera och gissa vilt så inverkar spegelneuroner i detta.


En iaktagelse är: Om man inte nämner Adhd, As, Ts diagnoser. Så ger en otrygg uppväxt tillsammans med ens genotyp en rad av kombinerade problem, mer el mindre beroende på hur mycket problem man utsätt för och hur mycket man tål i grund.


I vuxen ålder: Sociala umgänges problem, missbruk, ångest och depression, problem med exekutiva funktioner (minne, inlärning, koncentration etc), humörväxlingar och aggiterat beteende, sömnproblem, ämnesomsättnings problem osv osv osv...


Pratar man med vissa patienter. Så gäller inte forsknings resultat i detta, förutom vissa "poster-boys" inom neurospykatrins, och deras påståenden om att, de som är i behov av en abc diagnos, har andra vetenskapliga förutsättningar, och det är endast 100% biologisk orsak.


Det må ju så vara att vissa av patienterna inte orkar att bry sig, där jag tidigare har varit inkluderad då, där jag inte orkade att bry mig mera än att anta, att det är säkert likadant för alla andra som åker på samma diagnos som jag. Men det stämmer ju inte riktigt då.


Någonstans så är ju kanske problemen att det är just för många variabler att räkna in. Vissa "organiserade" patienter försöker ?hjälpa? genom att ge sin version av hur dom upplever och tror vad det är som orsakar. Det jag kanske misstycker om är att vissa av dem, antager att det är likadant för alla andra. Att ens lilla Adhd tag, är en social identitet, precis som sociala identiteter, som patient, läkare, psykolog och psykiatriker. Och detta ska ge dem en aktoritet och legitimitet att påstå att det är si och så för alla andra.


När man får en diagnos, så blir man (tvångs)ansluten som en (NP)F person, även om man nun inte vet det då. Det är inte så att man har ett subjektivt individuellt funktionshinder. Utan man blir medlem i ett kollektiv då. Dom får din och min talan, även om vi inte vill det. Det är på deras sätt, även om vi inte tycker som dom, och dom får utrymme i debatt och i det politiska rummet, även om vi inte vill det. Det är inte så att man kan göra ett demokratiskt val, utan man inkluderas med diagnosen då. Det här hade väl varit bra, om det hade varit en nyanserad hjälp då. Men den är väldigt enkelspårig. Även om NPF inte existerar i realiteten, så säger dom att det är så, sen är det inget mer med det då. Klagar man på detta gäng, som för min och din talan, så är man tokig eller scientolog. Och hur på vilket sätt, föringar inte dom oss på samma sätt, som myndigheter gör?


Det som barn till missbrukare väl gemensamt kan skriva på är att under ens uppväxt, ytterst skamligt att ha en alkoholist till förälder. Hela samhället och omgivning, hjälper ju till att dölja missbrukarens tillkortakommanden. Även i vuxen ålder så fortsätter säkert en hel del att slå ifrån sig, att man absolut inte skulle lida för några represalier av ens uppväxt. En stor del skuldbelägger sig själva.  


Det är mindre skamligt att vara biologiskt defekt aka ha en "genetisk åkomma", än att säga att man är barn till en missbrukare.


Genetik inkluderar endast ens grund ritning för ens organism. DNA => Kromosom => Gen i cell kärnan. Snarare så är det ett protein syntes fel, där mRNA kopierings processen störs, så att tRNA programerar cellerna fel. Och det är ju här miljö åverkan kommer in då.


Idag så tycker jag att neuropsykiatri med Gillberg, och Attention organisationen är lika reaktionär (och korkade enligt min egen personliga åsikt), som t.ex Lamarck's teori:


1809 gav Lamarck ut en bok med titeln Philosophie Zoologique, där han lade fram tesen att arterna verkligen förändras över tid, baserat på följande två observationer:


1. Ett djur förlorar de egenskaper som det inte använder, och förstärker de egenskaper som är djuret till nytta.

2. Ett djurs förvärvade egenskaper går också i arv. (Om du ligger på gymmet, så blir dina barn starkare utan att träna)


Lamarcks hypotes kom att motbevisas, med avseende på det faktum att han åberopade delvis falska observationer, men han hade ändå slagit in på det spår som Charles Darwin kom att fullfölja (i och för sig utan att därvid ha inspirerats av Lamarck).


Neuropsykiatri kändisar är ju mer utbildade än patienter, så dom vet ju att det inte är vetenskapligt försvarbart att påstå att ett psykologiskt fel beror pga enbart biologiska om det nu inte är så att det handlar om defekt DNA.


Idag där man har avkodat hela mänskliga DNA molekylen, så vet man ju att det är svårt att påstå att samma genetiska mutation ger ett fel hos en person, och inte hos en annan.


Majoriteten av abc diagnostiserade som jag känner till, saknar gymnasial utbildning. Dom saknak kunskap i biologi etc. Även om vissa vässar sina psykologi egenskaper, samt att dom självutnämner sig till experter av olika slag. Vad jag nu skulle ha för nytta av att vissa patienter går runt och håller föredrag om sin egen levnads situation går mig förbi då. Din situation är inte tillämpbar på mig och många andra.


Jag har varit inne på flera personers sidor, och säkert så har dom flesta muttrat om varför man inte lyssnar på dem, dom vet ju allt bäst osv, för dom lever med det bla bla bla. Det är som att säga att man är en bakteriolog bara för att man har bakterier i kroppen. Dom nollar er med rätta....


Försök med lite ödmjukhet, samt ifrågasättande av dig själv och vad andra påstår. För egen del så tycker jag det är otroligt skönt att ingen läser det jag skriver. Jag har allt för bristfälliga kunskaper om detta mer än att spekulera om detta, samt begrunda (säga hmm till då) av det som man får fram genom neurologisk forskning.


Man vet idag att om individen växer upp otrygg, så påverkar man individens neurologiska funktion, men denna fortgående påverkan, fortsätter ju att utveckla en negativt och positivt neurologiskt. Precis som en simpel muskel då, träna inte, minskad muskelmassa, träna, ökad muskelmassa. Det är inte något stagnerat svart el vitt som man önskar gärna. Saken är ju så också att det finns ju fler otrygga situationer än en alkoholist miljö.


Nog är det så att 95 stk av 100 personer får paraply begreppet Adhd liknande symtom när man utsätts för rätt mängd psykiska stressorer. 5 stk har andra egenskaper och andra förutsättningar, som ingen empati eller sympati (personlighets störning aka psykopat/sociopat). Psykopat är ju en fysisk realitet, och inte mental disorder då. Men det stämmer ju inte för oss andra. Även om allt är subjektivt. Det är ju inte så att vi saknar vissa basala funktioner och egenskaper som ses som en norm.


Om man slutar att vara träskallig, så kan man ju börja förebygga att ens protein syntes blir urfuckad av miljö-påverkan. Nånstans så är vi ju inte robotar i armeringsjärn, som man kan behandla som slit o släng varor. Någonstans så får psykisk åverkan konsekvenser fysiskt och psykiskt.


Nåja...

Av Mikael - 12 november 2009 20:20

Vet inte om det är så att man hela hela tiden matat med allt, och sen att man reagerar på det som man är uppe i för stunden, så att man upplever det som att det uppmärksammas mycket för ögonblicket. Eller om det är så att det är på ett annat sätt....


Tv4 har ju gått ut med en annorlunda serie om svensk rasism. Det här lär ju ha fått vissa element i vårat samhälle att gå i taket. En historia som man har stenhårt jobbat på att dölja, precis som nazisterna döljde att man gasade ihjäl miljontals, även om nu Allians-makterna visste om Tysklands planer redan 1940, så det var ju ingen hemlis inofficiellt då, vilket man hittat väldigt avslöjjande dokument på. Dom flesta, med Allierade inkluderade var ju Nationalister o rasister vid krigsutbrottet. Några judar ville Us inte ha, inte ens barn som man visste skulle åka in i gaskammaren också... Lite granna som Skåne nazisterna (ööhum poliktiker då?)i fullmäktige.


Det är väl just detta. Om folk är övertygade att t.ex jorden är platt, eftersom det gynnar staten. Så kvittar det ju om vissa inom staten vet att det är en lögn. Vissa måste ju då promota och lansera den gynsamma lögnen. Om nu någon är onskefullt svin (enligt lögnaren aka stat) försöker avslöjja den statliga gynsamma lögnen, så måste man väl göra något åt det?


Man vet ju att om man växer upp med en sanning, så är den sanningen svår att nöta ur, även om den blir allt mer emotsägelsefull med tiden, om det är just en lögn. Så i rent vinst syfte, så är det ju bra, att ha barn som målgrupp för att värva till en viss sanning. Detta vet ju extremister och sekter om, samt just stater då, och svenska myndigheter.


Det här i Sverige, att det klagas om att vi svenskar får allt inte sjunga nationalsång, vara stolta över vårat land etc utan att bli stämplad som rasist enligt vissa, stämmer säkerligen i vissa fall. Men som jag upplevt det, så är det en sanning med modefikation. Det är ju en bra ursäkt för att vara lite rasistisk, man ger bara det orättvisa en motvikt?!


Ska bara dra upp kontringen till tv4 dokumentären från svenskt håll. Det förskräckliga har hänt; att svenska barn har exponerats för den riktiga sanningen om rasism historia. Där sverige har haft en ledande roll de sista 500 åren.


Svt och UR, tog upp på primetime i barnkanalen om Berlinmurens fall o 20års jubileum, vilket är informativt och bra, sen så fortsatte man med ett program om just rasismens historia. Vilket började med de 2 orden som vart utfläkta storstilat, så att man inte skulle missa att detta var den sanna historian. Vi fick veta lite om Kolonialmakter o negrer, USA o rödskin, Tyskar o ein juden... osv... Helt tyst om Svenska extremist rasistiska historian där tusen och åter tusentals har fått ge livet till för att Svensken från myndighets håll anser sig bättre än alla andra, vet nu inte om det kommer mer om detta då, med det betvivlar jag på. 


Jag har blivit matad med just denna version från så liten ålder jag bara kan minnas. Svensk = fantatisk, där man samtidigt skämtat om hur man ska hålla sverige rent, med lösnings-medel på flaska som man har sprejjat på en sån där invandrare... I nöjjes program etc (vad är nu det komiska i det kan man ju undra?? Nånstans så lämnar det bara en bitter eftersmak).


Hela min uppväxt, eftersom det har varit väldigt sparsamt med invandrare, mer än Aaaaammhed som hade pizziria/fyllhaket som var invandrare i Nacka/Orminge. Antingen var det adoptiv barn, eller Romerska/Finska som var just invandrare som jag har vuxit upp med. Inte förräns efter 20 års ålder (17 år sedan) så har jag exponerats för andra invandrar grupper. 


Av och till, så fick jag höra allehanda negativa grejjer om just Samer aka Lappar, våras alla livs levande egna svenska indianer som vi hade turen att kunna göra oss roliga på. Under hela min uppväxt så hörde jag inget om att mina syskon och jag hade samiskt arv, vilket kanske var lika bra det med tanke på allt annat som var problematiskt för oss. För mina gämnåriga så var det Lappar, Finnar och Zigenare som var måltavlor för rasism skämt o liknande bland ungarna. Vilket kommer från samhälle och det vuxna, för om barn inte lär sig att tycka att en olikhet är sämre, så tycker dom sällan det.


För att hoppa tillbaks lite. För att man som äkta svensk, ska kunna känna sig så präktig att man nästan spricker som en trind gris-rosa galt. Så kan man ju inte ha några plumpar i protokollet ju. Svensken är den minst rasistiska person på jorden, den minst fördomfulla, den mest generösa med allmossor åt dom stackars negrerna som inte kan ta hand om sig själva, och skulle svälta till döds om det inte var för våran generositet. Att vi ger kläder åt dem, så att dom kan bli kultiverade som oss, och någon gång kanske få för sig att bygga städer, och lämna hyddan. För inte har dom väl städer i Afrika? Självklart så har som Storstads metropoler som får stockholm etc att verka som en liten lerhydda gjord av just infödingar, men det hör man ju inte ofta i Sverige.


Att Etiopien har tidigare på 1800tal gett bistånd till U-landet Sverige, får man aldrig höra (från svenskt håll). Att Sverige är ledande i EU för ekonomiska skatte sanktioner emot Afrikas exportmarknad så att dom inte ska bli ekonomiskt oberoende, samt att man tillsammans med västvärld har motarbetat att Afrika ska kunna tillgodose sig modernt jordbruksteknologi. WHO kom på nu 2005, att det kanske skulle vara användbart även för Afrikanska länder, att få ta del av denna teknik vi haft hela 1900talet då. Det passar svenska ariska bönder om dom slipper att odla etanol skitet till spannmål, som vi stoppar i tanken till bilen. Det kan negrer göra i Afrika och Brasilien få göra.... Svenske bonden är för fin, för att olda 4dje klass spannmål...


Att man inte får veta att vi är skyldiga 3dje världen (jordbruks ekonomierna) hela våran livs stil. Hyllorna skulle var tomma på mat här i Sverige, som i Ryssland på senare 1900talet, om det inte vore för Afrika, Indien, Sydamerika m.m


Varför får man inte veta sanningen om UFF och andra klädinsamlande organisationer. Att dom plockar in kläderna, snyggar till dom, säljer dom till underpriser på lokal-regionala marknader i 3dje världen, så att textil industri slås ut och har lämnat 100tusentals människor utan uppehälle, tack vare att svensken är såååååå himla generös emot negern som bara ska vara tacksam, vilket han är tvungen till iom att vi har sett till att han vart av med jobbet. Vi har ju inte bara ett bidrags system i Sverige, utan ett effektivt system som gör att folk hamnar i beroende ställning internationellt, så att dom är tvugna att ta emot hjälp. Tills social hjälpen kommer fram, så har ett antal tusen barn svultit, ihjäl för att just du var så så generös att stödja svart export som leder till död för barn. Och så har man mage att klaga på ekonomi i utveckling som t.ex Taiwans tidigare sweat-shops. Det var ju hu så hemskt att folk arbetade dygnet runt för att ge sina barn möjlighet ur den ekonomiska missären. Svensken är ju livrädd att om någon annan får, så blir han utan, vilket inte stämmer. Kanske är det mindre roligt att ha det, om patrask som... också har dessa varor, som då sjunker i status värde. Det är meningen att dom ska tillverka dem, inte nyttja dom?


Att Afrikanska bönder, inte får några som vill arbeta för dom med sina skördar? Varför skulle folk arbeta, när det ligger precis 3 meter ifrån ett överflöde av spannmål från EU o US helt gratis. 2-3 år av gratis spannmål är en investering. 20-30 år av dubbelpriser eftersom det inhemska jordbruket är utslaget. Som hungrig, så planerar man bara för dagen, och tänker inte på att man får betala överpris för att bli mätt nästa gång, om man tar ett gratis mål nu. Det är detta system med lock-priser som ICA m.m har då, fast i större skala då.


Om Afrikanska myndigheter godkänner gratis lyx spannmål ett år, sedan också att man i sin tur odlar etanol etc vilket man absolut inte vill hemma i sverige, som finbonde iom att man får 4 gng lägre betalt, för samma mängd spannmål. Så får dom vapen el "Jas plan som socker producenten Brasilien", som betalt (Vilket glädjer diktatur regeringar, eller ekonomiska makter inom myndigheter som ser till sitt eget). Man får ibland genmanipulerat spannmål som slår ut inhemska spanmåls variationer. Så att beroende ställningen emot oss är säkrad för all framtid.


Sverige är inte sämre än andra gamla Kolonialmakter och västvärlds länder och stater som har en historia full av rasism, folkmord och förföljelse av andra folkslag. Men Sverige är å andra sidan inte heller bättre än dem heller överhuvudtaget.


Vilket FN, EU och människorätts organisationer vet. EU hade tidigare i år krävt att svenska staten skulle sluta ljuga i skolböcker om eran historia. Istället så fortsätter lögnerna, inte bara i skolor, utan i massmedia, och direktriktat till småbarn. Småbarns föräldrar hinner ju sällan med att sitta och kontrollera varje program minutiöst.


Oavsett så är det väl med detta, som med kärringars vikt. Dom vill höra att -Åååå men gud så smal och vacker du ser ut, fastän dom gått upp 200 kilo, och är så fula att man vill sticka ut ögonen. Om man säger som det ligger till, så är man ett jäkla svin, som är tjaskig emot den känsliga personer då. Någon som man värnar om i Sverige, är rasisten, och dess historia, precis som att det skulle vara någon jäkla fridlyst art, som man inte får skjuta på...

Av Mikael - 11 november 2009 16:50

Tidigare så har jag varit motvillig att ens sätta nomad (gener) och adhd i samma mening eftersom jag har tyckt att folk har haft fel som påstår att bara för att vi inte fungerar som önskat, så är vi inte några föråldrade nomader som inte klarar av att kolonial-kultiveras. Det har känts dumt och pseudovetenskapligt. Men kanske så finns det en viss grund, och en medvetenhet angående detta, som man har flummat om medvetet från myndighets forskning?


Världens befolkning kommer från 2 kultur typer. Nomadisk livsstil, och bofast Jordbruks livsstil i städer. Man är inte säker på hur långt tillbaka HSS har varit bofast permanent el periodvis över året då. Men åtminstone +10.000 år handlar det om.


Jordbruks ekonomier utvecklades till Industri ekonomier, och successivt så har nomadbefolkningar som annars levde mitt ibland jordbruks befolkningar tidigare trängts undan. Det är väl bara på dom mest remote ställen som nomad befolkningar lever kvar på sitt folks ursprungliga närings-försörjning. Lastbilen, sjötransport, flygplanet har ju helt klart gjort vissa nomadiska livsstilar överflödiga.


Även om säker 25% av befolkning härstammar från nomadstammar, så är det inte många nomadstammar kvar på det sätt som det var för +250år sedan.


Säkerligen så vet man ganska så väl hur nomadbefolkningar och genetiska ättlingar till dem fungerar o runda lag. Men det är väl så att man inte kan få oss att fungera precis på deras kultiverade sätt som dom skulle önska. Lite granna som att man inte kan ta vilden ur vilden lol. 


Jordbrukare har ju säkerligen varit bofasta i en rad tusentals år redan innan det utvecklades till statsbildning som en normal utveckling pga befolknings koncentrationen och utveckling frigjorde arbetskraft för andra sysslor.


Om man bara ser till sig själv och min ovilja att byta invand livsstil, så är det väl troligt att det inte vart så mycket cross-breeding mellan nomader och lantbrukare. Det här resulterar ju i en isolerings effekt där 2 grupper lever sida vid sida parallellt utan någon märkbart genutbyte mer än vid enstaka tillfälle.


Men idag då. Om det är så, så har ju inte våra gener anpassats fullt ut, även om vi nu alla är fullt kapabla till stadsmiljö. Men om statsmiljön är ensidigt planerar till jordbruks befolkningar, så är det väl klart att man hamnar automatiskt i baksätet. Städer poppar ju inte upp över natten, så det här är väl en orsak av naturlig utveckling, som påverkar vissa av oss negativt iom att vi inte är optimerade till den miljö som finns.


Någonstans så smyger sig motviljan inför det olika in, för båda grupper. I Usa m nomadiska indianer, UK med en potpuri av folkslag efter kolonisering, och Sverige (skandinavien) m Samer. Alla dessa minoritets grupper har marignaliserats, speciellt de sista 200 åren främst. Där man har byråkratiserat dödandet och fördrivningen i flera länder. Under 1900talet så tog det ju form i dödsläger.


Sverige hade ju same-skolor där man skulle se till att man fördummade eleverna, och i flera fall så dödade man barn, men det talas det ju tyst om. Psykiatri inrättningar lyckades att kastrera/sterilisera 60.000 och det är det högsta antal i världen i rasrensnings syfte i en europeisk ?demokrati? (och ses väl som ett utmärkt socialdarwinistiskt projekt).


Folk som har dött av svält, elektrificering, lobotomi, och andra suspekta behandlingar i Sverige har jag inte en aning om, och frågan är om jag ens vill veta det. Samtidigt som personer med omfattande neurologiska skador pga åsknedslag får uppmärksamhet, och vittnar om hemskheten för ens nervsystem och berättar om kroniska smärtor pga att deras nervendar är förstörda. Så får man på nästa uppslag läsa om folk som får genomgå liknande el-behandling under sk kontrollerade former. Om man klagar på logiken i detta, så ses det som en attack emot hela psykiatri etablisemanget av idioter som tror att åska och el är något helt olika, man påstås vara en scientolog (vilket är konstigt iom att dom är statligt finansierade så det är väl något postivit att bli anklagad för då??). Precis på samma sätt, så är åska och el endast elektroner i rörelse, om än i olika ledande material. Människo-kroppen skadas ju lika mycket av elektroner som färdas i luft, eller koppar. Nu skiljer sig styrkan självklart, men det handlar ju inte om något litet 9volts batterie som man slickar på. Men whatever...


Med den kunskap om den historia Sverige har, hur min släkthistoria ser ut, jag är idag medveten om mina neurologiska skillnader, och hur jag fungerar annorlunda på så många sätt. Så upplever jag för egen del utsatt för rasistiska orättvisor. Det kan vara en subtil nedlåtande menande blick, rent konkreta förtals påhopp, lögner bakom min rygg om min person etc. All avsaknad till hjälp som man är berättigad till "som svensk", men det är väl där skon klämmer då. Är man subhuman, så har man inte rätt till härskar rasens juridiska rättigheter?? Sociala myndigheter vet att dom gjorde helt fel juridiskt under min uppväxt, och ska enligt svensk lag, just lagra alla handlingar för individer som har placerats. Mina papper är spårlöst borta vilket är himla smidigt då, men hur kommer det sig??


När man byråkratiserar rasism, hat och förföljelse så effektiviseras det, men även så lämnas det ju oönskade spår efter sig. Speciellt när det är införlivat i samma system för de medborgare som anses duga och vara ?bättre? Det kallas ju för rätts säkerhets o integritets-skydd i en demokrati.


Jag har inte utövat min demokratiska valberättigade röst, dom sista 13 åren tror jag. För mig så upplever jag att det inte spelar någon roll vem jag väljer på då. Så jag har i protest varit slö när det gäller valdagen då. Det här har ju praktiken inte påverkat något då.... Mitt demokratiska alternativ, skulle vara det som lamslår det politiska systemet i Sverige, så att ingenting fungerar politiskt. Men ett sådant finns ju inte. En studie-kollega frågade om jag var en rättshaverist, och någonstans så finns det väl en liten önskan att vara det lol, bara för att jävlas tillbaka.Av Mikael - 11 november 2009 11:21

Någonstans då om man skriver en blogg med en inriktning. Så har man väl en önskan att påverka något till det positivare. Man hoppas att informationen man delger, hamnar hos rätt person som kritiskt granskar ens påståenden och verifierar om det finns ens sanningsbas i det man säger, och anses dom som logiskt och lärorikt, så kanske informationen för vidare med djungeltrumma. Det är på detta sätt som bloggar är bra, och skälet till att stater och myndigheter är ?rädda? för denna informations spridning.


Reklambranchen har forskat på hur informations och ryktesspridning fungerar eftersom det är väldigt viktigt för dem, och hur dom ska lansera sin skit. Ofta så är informations spridning mest effektiv med hjälp av djungeltrumma. Av det enkla skälet att vänner som deras vänner har förtroende för dem sprider ju deras övertygelse, som får sin tyngd i att vännen inger en förtroendefull bild av något positivt. Det här fungerar ju omvänt också.


Det är väl här som det tar stop för dom som motsäger sig neuropsykiatrins version av abc diagnoser som är en paketlösnig m orsaksbakgrund och symtom dom låtat från psykologi. Dom struntar nu i att bry sig om den psykologiska orsaksbakgrunden, och kör på sin egen linje. Som först har promotats av massmedia, och sen mellan gemeneman.


Det som jag inte har förstått är hur dom lyckats att få in mina personlighets drag och egenskaper i den allmänna kollektiva uppfattning om vad Adhd är och varför? Har det medvetet varit deras syfte, eller är det bara den grå massan som har lagt till lite eget.


Kinesthetic learning och the Fine line between ADHD och Kinesthic lerners


There are four basic types of learners: Vänster hjärna = auditory (Verbal-spatial), tactile (Beröring, som t.ex blindskrift) och Höger hjärna = visual (Visuospatiala), kinesthetic (Visuospatiala). Egentligen så är sidindelning lite spekulativ och debatterad då, men för enkelheten så satte jag dom på vänster vs höger hjärnhalva.


While types may overlap, visual learners tend to work best with visual stimuli, while auditory learners relate best to lecture-techniques and verbal material. Tactile-oriented students absorb new information most readily through their sense of touch, such as when tracing letters made from sandpaper.


Kinesthetic learners require body movement and action for optimal results: they need to move around, use their muscles, explore. Flashlight writing is an example of a kinesthetic technique. Writing letters in sand or shaving cream is both a tactile and kinesthetic method.


Kinesthetically oriented children find it stressful to be asked to ”look and listen” for long periods of time. (Just detta är ju väsenstligt för mig, jag får nästan panik-attack om du tvingar mig att stå still, och lyssna under en lång tid. Hemma så *kompenserar jag med -Ska vi röka... eller liknande.) Imagine the frustration of having your hands tied, your mouth covered, and your eyes blindfolded, so that you could neither gesture, speak, or see. Kinesthetic students face similar frustration when they are not allowed to move in a classroom. To relieve stress, they seek to break out of these constraints.


Min undran är varför skolan inte går ut med denna kunskap?? Varför vet inte Riksförbundet Attention om detta??? Eller gör dom, för jag har inte fått någon som helst hjälp med förståelse inför detta. Definitivt inte någon information av detta slag då.


Jag vet inte hur långt ut på denna kant jag hamnar för Visual/Kinesthetic, men jag måste skriva allt en gång, gärna två gånger innan det ordagrant sitter (nu i skola så har det varit relevant att få till rätt förklaring på prov då), även om jag kopplar övergripande, så har jag svårt att återge texters ordagranna återgivelse. Jag skriver o ritar på tavlan i skolan innan prov, eller om jag ska förklara vissa grejjer som t.ex hr cellen är uppbyggd och hur protein syntes fungerar. Dottern tycker det är lustigt när jag förklarar och gör om kaffekoppar till; stjärnor eller atomkärnor osv lol. Lätt sagt så kan man påstå att jag förklarar; väldigt symbolrikt, med gester och liknelser.


Kombinationen med att man är center/höger-hjärnad? Att man tänker abstrakt, fantasifullt o kreativt. Att man är motsatsen till praktiskt => teoretisk. Där det är svårt att visualisera verbal information helt utan praktiska hjälpmedel som bilder etc. Detta då in i ena öra, och ut i andra är väl passande här. Gör ju att det blir svårare om man inte vet hur man ska göra.


Folk ger ju upp till höger och vänster, och undrar om dom är korkade osv.... Även fast deras IQ ligger på +-125??!! Idag när jag vet hur det fungerar så är det inga problem för mig.


Det är detta som dom har hittat neurologiskt i forskning på individer som redan har en Adhd diagnos. Deras inlärning överens stämmer inte med samhället önskan och förväntning. Dagens skola är nästan enbart anpassad till "majoriteten aka NT (neurotypisk)" = Verbala inlärnings gruppen på ca 60-70%. Det är ju billigare att skita i minoriteten.


Mest sannolikt rent naturvetenskapligt och med moderna evolutions teorin som vill tillsvär oss till iom att vi tror på t.ex medicinsk vetenskaplig forskning (och neuropsykiatri speciellt), om man snabbt spekulerar i varför % antalet ligger som det gör. Naturligt urval och sexuellt urval är väl bästa spekulanterna då. Pga att det är en mindre % grupp så är det ju sannolikt att det handlar om recessiva gener eller halv-recessiva, som behöver 2 parter med samma/liknande allel uppsättning då.


Att nomadfolk är mer gynnade av att ha Visuel/Kinesthetic inlärning är det väl ingen tvekan om, rent praktiskt för att det tagit lång tid innan dom började att nyttja skrift språk. Som t.e Samer, så är det ju inte osannolikt att det är en större del av Samisk befolkning som har vårat sätt att lära sig på.


Ser man till sexuellt urval så är åtminstone jag väldigt selektiv när det gäller partner. Min flicka fungerar precis som jag med inlärning då.


Allt det här; har tvingat mig att utveckla en egen studie teknik för, helt utan hjälp vilket har tagit sin tid då. Visual/Kinesthetic learning är ingen genetisk åkomma eller NPF, utan en Evolutions-biologisk genetisk neurologisk utveckling, och man kan lova att min skalle är latjo att ha då'ra..


Inattention:


(c) often does not seem to listen when spoken to directly


Är man koncentrerad så används inte de audiotiva områderna lika aktivt, om man nu är inne i sitt. Föreställ dig en omstart på datorn. Det tar en 0.5-2 seks att rebota. Alla människor har ju dessa 4 inlärnings sätt, men använder 1el 2 i kombination mer aktivt.


(e) often has difficulty organizing tasks and activities


Att lära sig att organisera på ett sätt som ter sig helt idiotiskt och bakvänt är ju ööhum svårt då...


(f) often avoids, dislikes, or is reluctant to engage in tasks that require sustained mental effort (such as schoolwork or homework)

Det beror på upplägget ju.


(g) often loses things necessary for tasks or activities (e.g ., toys, school assignments, pencils, books, or tools)

I min lilla abstrakta fantasivärld som jag lever samtidigt i, så har det tagit ett tag innan jag hittat ett system att hitta, hålla reda på saker.


(h) is often easily distracted by extraneous stimuli


Det här beror på stress, samt hur man fungerar neurologiskt med de 5 sinnerna)


(i) is often forgetful in daily activities (Uuuhum jo förr då, men inte så mycket länge hoppas jag)


Bara baserat på dessa kriterier så har min matte-lärare Adhd. Han är den snurrigaste person rent praktiskt jag har träffat lol. Hans jobb är ju perfekt där han surfar runt i 5 lokaler från person till person.


Hyperactivety:


(a) often fidgets with hands or feet or squirms in seat (Se text ovan och dra slutsats själv)

(b) often leaves seat in classroom or in other situations in which remaining seated is expected (Se text ovan och dra slutsats själv)

(c) often runs about or climbs excessively in situations in which it is inappropriate (in adolescents or adults, may be limited to subjective feelings of restlessness) (Se text ovan och dra slutsats själv)

(d) often has difficulty playing or engaging in leisure activities quietly (Se text ovan och dra slutsats själv)

(e) is often "on the go or often acts as if driven by a motor" (Se text ovan och dra slutsats själv)

(f) often talks excessively (Se text ovan och dra slutsats själv) Sen så är väl vissa av oss ivriga att hjälpa, lära ut det man själv kan osv. Min tjejis är värsta pratkvarnen, precis som jag. Hon har ju en himla positiv inverkan på mig, och får mig att tagga ner även.


Impulsivity:


(g) often blurts out answers before questions have been completed (Se text ovan och dra slutsats själv)

(h) often has difficulty awaiting turn (Se text ovan och dra slutsats själv)

(i) often interrupts or intrudes on others (e.g., butts into conversations or games) (Det här handlar ju om taltekniker, sociala förväntningar etc och. Se text ovan och dra slutsats själv)

Det här har stört mig av och till (i), så jag har läst på om talarteknik. Jag länkar till wiki nu, så att man ser att det är ett område. Folk pratar dåligt till vardags med avbrott, så att andra tror att dom pratat klart. Det här har jag försökt att förklara för folk lite smidigt, med det är väldans svårt att förstå att man inte är fulländad lol.


Källa: DSM-IV ADHD


.....under bearbete

Av Mikael - 11 november 2009 08:28

Jag drar öronen åt mig när jag hör om de mesta psykologiska inriktningarna lol. När det gäller ett humanistiskt synsätt så tänker jag på behaviourism. När det gäller ett biologiskt synsätt så tänker jag på neuropsykiatri. Allt för länge har väl psykiatrin delats in i antingen eller. Vet inte om man ska stifta en ny inriktning (som har funnits ett bra tag nu för den delen), och är en kombination m biologi och psykologisk kunskap. ?FysioPsykoHumant synsett? Som är ett tvärvetenskapligt fält där man samarbetar över gränser. Man kanske skulle officiellt gå ut med denna version med pompa och ståt en helt egen (ny)premiär dag lol.


Varför krigas inom och omkring psykiatrin? Den första och viktigaste orsaken är att psykiatrin är satt att förvalta gränsen för det normala beteendet och därmed fått uppgiften att utveckla kunskap om vad som är psykisk hälsa och sjukdom. Uppdraget är svårt eftersom människan är multidimensionell, kunskapen om människan är begränsad, begreppet normalitet är delvis kulturbestämt och förändras med tiden.


En annan orsak till strid är psykia­trins egen. Den sitter i oförmågan att kasta ut förlegat tankegods som strider mot dagens kunskap om människan. Den sitter i bevarandet av dualistiska idéer där kroppen och själen inte hänger ihop. Den sitter i grumligt tal om humanism som motsats till biologins landvinningar. Den striden måste föras till ett slut.


Cullbergs inlägg om psykiatrin (20/10) bör läsas för att den på ett så bra sätt illustrerar hur en av de mest inflytelserika personerna inom svensk psykiatri de senaste 40 åren resonerar.


Psykiatrer under utbildning lever ofta i en miljö som visar skepsis mot evidensbaserad vård och präglas av att föreställningar om att det inte är möjligt att skapa kunskap genom systematisk forskning. Dessutom landar de i en miljö där yrkesrollerna ofta är oklara vilket gör nödvändigt samarbete över yrkesgränserna personbundet och energikrävande.


Med bättre förklaringmodeller kommer vi allt närmare möjligheter till behandlingar baserade på sjukdomsmekanismer och inte på symtom. Vägen dit är beroende av kunskapsutveckling baserad på forskning från molekylnivå till samhällsnivå.


Cullberg skrev Arma själar 2, som jag inte har läst mer än lite = 1 gång snabbt, så jag är åsiktslös om den artikeln, mer än att det är bra att olika åsikter faktiskt kommer till tals.


Källa: Arma själar 4


Av/efter symtom: så kommer skillnader, olikheter, mindre, sämre osv på en lång negativ spiral. Handlar det om ett brytet ben, så blir det ju inte så att patientens symtom (=ont i benet) gör att han ifrågasätter sin självbild, eller att andra stämplar hans sociala identitet (mannen med det brutna benet) på ett negativt sätt, mer än om man ska åka skidor lol.


Även jag har fördomar om dagens psykiatri diagnoser. Jag säger ogärna till dom flesta att jag har en adhd diagnos i papperna, för jag antager att det assoccieras negativt till min nackdel. Att jag inte har några vare sig sjukdomsmekanismer eller symton av Adhd diagnos idag kvittar ju. Folk som träffar mig i allehanda miljöer skulle aldrig kunna gissa sig till att jag har Adhd diagnos. Bara om jag nu skulle upplysa hela min omgivning om detta då.


Däremot så har jag destinkta sjukdomsmekanismer för Ptsd (att amygdala överreagerar vid olika händelser, negativ stimulans) som resulterar i symtom då. Tänk hur annorlunda det skulle ha varit idag för min egen del. Om jag hade sluppit mycket av min förvirring, där jag har blandat min personlighet i en enda soppa tillsammans med sjukdomssymtom (Adhd).


Läs nu det 2 nedanstående styckerna flera gånger och klura över det, så kanske man kan skilja på lite begrepp inom Abc sjukvård o forskning.


Det finns ingen sjukdomsmekanik för Adhd som är helt uppenbar idag. Adhd är en symtombaserad "humanistisk" psykologi-diagnos beskrivning. Ungefär som man beskrev Influensa, förkylningar, innan man visste att virus och bakterie förökning orsakade dem tidigare inom medicin. Innan man hade microskåp och kunde se dom micro organismer och beskriva hur bakterier och virus lever i våra kroppar, som resulterade i en exakt sjukdomsmekanik: Bakterie el virus tillsammans med immunförsvar som resulterar i diverse synliga symtom (pat = ökad temp, nyser etc) aka sjukdom.


Det är väl lite där Neuropsykologi är idag, fastän dom har inget microskåp. Dom gissar typ att sjukdomsmekaniken är Onda andar, demoner som gör en besatt, onda häxor som kastar en förbannelse över en? Dom skulle likagärna kunna göra det, även om dom nu inte överdriver så mycket. Det neuropsykiatri gör är att göra en (partisk) Kvalificerad gissning till orsak, som dom inte kan bevisa. Mycket har hänt dom sista 10 åren, men ännu har vi inte uppfunnit ABC-Microskåpet som kan se dom fysiologiska orsakerna till symtomen. Att neuropsykiatri får så mycket utrymme är egentligen fel, iom att ännu är det ju en psykologi diagnos, om än att den är på väg att utvecklas till en tvärvetenskaplig. Precis som t.ex Influensa gjorde efter att man upptäckte virus och bakterier.


FATTA??!!


Jag ska upp det här med medicinering av Adhd i samband med de 2 ovan stycken.


Pga att man inte förstår sjukdomsmekaniken, så är det svårt att förstå naturvetenskapligt efter vetenskapliga principer vad det är man ska påverka kemiskt, i det område som sjukdoms orsak förväntas sitta. Det är ju vanligt att pre-patienter har självmedicerat sig med Amfetamin pga att dom hört att det hjälper på ett relativt exakt sätt, samt märker själva att det fungerar bra på just dem, med att göra livet enklare för dom. Just detta är inget att säga.


Men någonstans så för självmedicinering av Amfetamin, så är det någonstans samma retorik som Alkoholisten har. Har man ingen aning om den fysiologiska verkan den har, ens på vad det nu ska påverka?? Så är det ju lite som med *Universal medinen* som man sålde i vissa stater på 1800 (brännvin), för allehanda krämpor.


Förespråkarna för medicinering säger ju att jag har helt fel, och ibland kommer dom dragandes med en undersökning som säger att dom har rätt, och jag är en idiot. Problemet då blir ju att dom har missat att medicin-vetenskap och sjukvård förväntas vara lite bättre, lite mer, lite mer kunnig än vi som självmedicinerar oss. För varje undersökning som säger att amfetamin har en positiv inverkan så, så finns det likamånga som talar emot den undersökningen. Ibland så är själva undersökningen dom refererar till helt annorlunda tolkad av ansvarig forskare.


Idag så har inte neuropsykiatri el forksning en aning om den exakta sjukdomsmekaniken, eller hur diverse preparat kemiska preparat påverkar oss positivt i rätt neurologiska områden. Det man vet är hur dom mest uppenbara symtomen är; inte hungrig, pigg, verkar mer fokuserad (periodvis) etc. Just dom här 2 första medicinska symtomen gillas garanterat av vissa. Inte hungrig = bli smalare (jag har "bantat" minst 10 kilo på affe flera gånger). Piggare = Har underlättat flyttar o flyttstädningar, renoveringar etc (ska jag flytta en gång till, så har jag sagt på skoj idag, att jag ska ha minst 1 gram för att palla, har blivit lite många flyttar de senaste åren då lol). Jag vet att man blir lugnare och gladare, så jag har självmedicinerat med amfetamin emot att man är låg i humör, samt att dämpa panikångest tidigare.


Jag vill äta piller som t.ex Penecillin som jag vet har en exakt fysiskt bevisad inverkan när det gäller att döda bakterier. Eller smärtstillande, som har en fysiskt bevisad effekt av dämpande på smärt/känsel neuron aktivitet så att man upplever att man har mindre ont. Jag har tidigare självmedicinerat utan att veta riktigt vad det är jag stoppat i mig. Alkohol emot panikångest o stress. Amfetamin emot stress, panikångest, inaktivitet, o ptsd reaktioner.


Dom som bedömmer att mediciner ger en positiv effekt på *just mig* förväntas internationellt o inrikes att; inom biomedicin, biokemi och kemi vara fullständigt kunnig när det gäller hur olika preparat fungerar i sin helhet. Inte kunnig i psykologi-medicin symtom effekt (det är bakvänt). Annars kan vi ju stänga socialstyrelse och läkemedelsverket.


Det är inte just Amfetamin som jag klagar på, om jag visste att det var ofarligt + nyttigt, hur det exakt fungerar och på vad, så sure, go for it. Det är synd att biverkningar inte känns till av många då. Så här i efterhand så ångrar jag det bittert men det är ju min bizznes.

Presentation

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5
6
7
8
9
10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Gästbok

Besöksstatistik


Ovido - Quiz & Flashcards