Alla inlägg under april 2010

Av Mikael - 30 april 2010 20:58

Det här är en liten lustig paradox. Arkeologi i Europa är väldigt styrd av Kristendomen. Mycket undanhålls och ignoreras. Så att religiösa och vetenskapliga modellerna som är uppmålade av människan inte ska ifrågasättas. Problemet nu är att det verkar inte bättre än att överväldiga bevis börjar hopa sig att allt kanske inte stämmer så himla bra. Idag så är det uppenbart att Neanderthal hade samma eller till och med högre utveckling än HSS i vissa anseenden. Pga många idiotiska antagande och förvrängningar så är det ju inte så lätt att hitta det som behövs.


Större hjärna, bevisligen samma förutsättningar till tal fysiskt, bevis på religiösa och grav riter, ganska ingående botaniska medicin växt kunskaper, omvårdnad av gamla och skadade. Det är helt omöjligt idag att kunna säga skälet till att dom försvann, för det finns absolut inget känt skäl. Om det är så att dom vart införlivade i HSS genpolen så förklarar det ju ett gradvist försvinnande som det är bevis på. Vikinga DNA och Egyptisk DNA är spårlöst försvunna idag under en kortare tidsperiod. Att dom 2 folken skulle ha försvunnit helt och hållet utan spår är ju konstigt eftersom båda var involverade i omfattande handel med nästan hela jorden. Mer vettigt verkar ju vara att dom som folkgrupp har blivit utspridda i en mängd av befolkningar, så pass att det inte går att särskilja dom. Även om dom som civilisationer försvann. Idag så behövs 3 till 4 generationer för att ändra sitt ursprung. Då snackar vi om 60-100år. Beroende på utseende som är ganska svårt att spekulera i, men om man ser till det faktum att utseende skillnaderna sannolikt inte var större än asiater och europeer idag och vi har samma ursprung. Sen om N-Män hade för vana att utvandra till andra bosättningar och var väldigt anpassningsbara till en ny miljö i samband med detta pga fördomsfri inställning osv.


Med tanke att det är en ganska så bred skillnad på personligheter i min grupp samt en del av mina typer som inte syns i allmänhet men som passar in i det här senariot gör det mer trovärdigt och möjligt.


Som tur äro inte alla forskare insnöade och bortser från fakta, misstolkar medvetet osv. Men här är ett exempel som är genomgående.


When geometric art is found with modern man, no one questions its intentionality, but when identical art is found with Neanderthal, everyone ignores it.


Men det är väldans intressant och helt klart förklarar väldigt mycket om man har en klar helhets bild för sig. Lite jobbigt är det å lägga ut det pga tids brist. Men den bild som börjar att framträda med en intelligentare, mer hänsynsfull, fördomsfri, en Etik som man normalt inte hittar hos dagens människor eller känd historia. Det behöver ju inte vara trolleri att Socrates, Aristoteles, Platon, Jesus, Cicero, Muhammed, Coppernikus, Galileo G, Leonardo D, Newton, Bahá’u’llah, Einstein, John Dobson fungerade som dom gjorde. Den här gruppen är ju större en så här, men endå så ä den väldans liten med tanke på tidsrymden. Det dom hade som gemensam nämnare var deras Etik och Kreativitet. Det här kommer säkerligen inte få något genomslag, men orka bry sig. Någonstans när saker som det här börjar komma fram så brukar det rulla på.

Av Mikael - 30 april 2010 20:48

Det här är något gammalt som jag inte kommer ihåg vart det kommer ifrån. Det är inte jag som har skrivit något av det. Utan det är en artikel nånstans ifrån. Men den var ju himla intressant ur genus och sociologiskt synpunkt.


Vi fostrar våra döttrar till lydnad, omtanke, ansvar.

Och utbrändhet.
– Det blir en spjutspets rakt in i mardrömmen, säger jämställdhetspedagogen Ingemar Gens.

”Kaffe med te?”

Min treåriga dotter Tova plockar fram koppar och fat och lägger huvudet på sned. Undrar om lillebror vill ha mer.
Jag har just kommit hem från en tre timmar lång intervju med Ingemar Gens och tänker på det där han sa:
– Hur moderna föräldrar vi än är i dag, så fostras flickor fortfarande traditionellt till ett nytt moderskap. Hon ska lyssna in andras behov. Hon förväntas vara mer lydig än en pojke och hon bekräftas med det hon gör, inte det hon är.
Vad betyder allt det här? Och vad har det med utbrändhet att göra?
Mer än vi tror.


Hon blir en drömanställd

Enligt Gens kommer problemen senare i livet när flickans hårda lydnadskrav – viljan att vara alla till lags – frontalkrockar med en helt annan verklighet.
Den manliga.
– Om samhället vi lever i hade ett ansikte, så skulle det vara maskulint. Det är manliga spelregler som styr.


Vad innebär det?
– I varje givet ögonblick ska du bli bättre. Säger du att du är nöjd, då blir du en loser. Vi kämpar som galningar för att hela tiden expandera, klättra, skapa nytt och göra något fantastiskt.


Det låter ganska jobbigt även för killarna?
– Ja, men vi har fått träna på det i hela vårt liv. Den feminina uppfostran däremot rimmar så ohyggligt illa med samhällets krav, säger han och tar ny sats:
– En kvinna är oerhört effektiv i maktens korridorer. Den lilla flickans allra hårdaste träning, som är lyhördhet, gör henne till en drömanställd. Men det är också inkörsporten till utbrändhet.

 
Hur då?
– Om du har en tjej som lärt sig att sätta andras intressen främst: hur lätt är inte hon att utnyttja? Andras behov är ju outsinliga.
En duktig flicka är alltid duktig. Efter betald arbetstid börjar därför nästa heltidsjobb: hem och familj.
– Män har alltid haft makten i det officiella och kvinnan i det privata. Och vi vill inte gärna ge bort makt vi en gång skaffat oss. Därför är det så oerhört svårt för många kvinnor att avsäga sig ansvaret i hemmet. Män blir bara sidekicks till sina fruar.


Bestäm hur ni vill ha det


Så här långt in i samtalet hungrar man efter en lösning. Ingemar Gens, som släppte boken ”Myten om det andra könet” i höstas, har en idé.


Ingemar Gens.

– Moderna par gör överenskommelser på hur man vill ha det, ner i minsta detalj. Men man kan börja långt tidigare än så. Vi får nämligen de barn vi förväntar oss.
– Förväntar vi oss att flickor inte kan klättra och hoppa lika högt, att de kommer att slå sig, då kommer vi att få såna flickor.


Men det finns väl biologiska skillnader också, att vi faktiskt är olika?
– Jovisst. Men det är större skillnader inom könen än mellan. Det gäller både muskelstyrka, hormoner och hjärnutseende. Det finns ingenting biologiskt som gör att flickor leker med dockor och pojkar med bilar. Könsroller är färskvaror som förändras över tiden.
Många föräldrar har redan förstått allt det här, menar Gens

.

Dagis förstärker rollerna

Då är det värre med landets förskolor.
– Man kan säga att svensk förskola är det mest könsrollsbevarande vi har. Man förstärker det ”pojkiga” och det ”flickiga” och låter barnen göra det de vill göra.


Och det ska man inte?
– Absolut inte. Skola är en pedagogisk verksamhet där man ska lära sig något nytt.
– Man brukar ju säga att man är ganska färdig som individ vid fem års ålder. Det som är itryckt en då kommer att sitta där. Så förskolan är den institution som verkligen har chansen att göra något.
Fem år.
En svindlande tanke.
Jag ser på Tova igen. Hon har tröttnat på tekopparna och förvandlat dubbelsängen till en jättetrampolin. Hon hoppar högt, ännu högre – livsfarligt högt om du frågar mig.
Men jag säger ingenting.
Jag bara ler.

Av Mikael - 30 april 2010 20:23

Det här är ju lite under debatt om man ska dela in hjärnan i höger o vänster hjärnhalva. Jag tycker det är bättre att dela in i audiospatial och visuospatial. Här är lite gammal gojja som duger än.. För min del så är jag då som sagt främst visuospatial i skallen som förklarar mycket av mitt beteende.


Skillnader mellan höger och vänster hjärnhalva


"Den vänstra, den "dominanta", hjärnhalvan kallas den verbala, "logiska", och är den som tolkar omvärlden i abstrakt symbolform. Höger hjärnhalva spelar större roll för uppfattning av helheter och rumsliga förhållanden. Även emotioner, liksom konst- och musikupplevelser, anses mer avhängiga av höger hemisfär, liksom kontrollen av språkets melodi.


V-metoden (vänster hjärnhalva)


Verbal
Formbunden
Lineär
Successiv
Analytisk
Logisk
Symbolisk
Tidsbunden
Siffermässig


Den vänstra hjärnhalvan är hos de flesta specialiserad för verbalt, logiskt och analytiskt tänkande. Den är också bra på tal, läsning, skrivning och aritmetik.

H-metoden (höger hjärnhalva)


Icke-verbal
Förnimmande
Mångsidig
Samtidig
Sammanfogande
Intuitiv
Konkret
Icke tidsbunden
Rumslig


Högra hjärnhalvan är mer specialiserad mot icke-verbalt tänkande, visuell, rumslig och känslomässig information.

Av Mikael - 30 april 2010 20:20

Här lite gammal statistik från ett inlägg på mitt förra blogg hak.


Vad härligt det är att leva i världens i särklass bästa land. I vart fall när det gäller främlingsfientlighet. Man börjar bli riktigt duktig på den, här i Sverige…

I våras presenterades EUICS-consortiets rapport “The burden of crime” (som jag tidigare kommenterat), som med mer än önskvärd tydlighet visar att Sverige faktiskt toppar den europeiska brottsstatistiken vad avser brott med främlingsfientlig bakgrund: endast i två andra länder (Belgien och Irland) begås per capita och relaterad till invånare med utländsk bakgrund fler främlingsfientliga brott.


Att “endast” ligga på plats tre i “vi-spöar-skiten-ur-blattarna”-divisionen kan ju självfallet inte vara tillfredsställande. Som tur är, verkar dock Sverige-”demokraternas” (och andra politiska krafters) ihärdiga och paranoida försök att framställa det i praktiken försvinnande islamistiska våldet som ett av “vår tids stora problem” vara framgångsrikt — och det trots att det saknar förankring i den verkligheten som bl.a återspeglas i brottsstatistiken.


Hela 11 procent fler hatbrot visar Brottsförebyggande Rådets, BRÅ, statistiska rapport Hatbrott 2006, jämfört med 2005 — och räknar man bort hatbrott med homofobiska motiv (som också har ökat) så belöper ökningen för de “etniskt-religiösa” hatbrotten (dvs främlingsfientliga, islamofobiska och antisemitiska brott) på 8 procent jämfört med fjolåret.


– Och det samtidigt som antalet anmälda brott (alla brottsformer) under samma period faktiskt har minskat med ca en procentpunkt.


Sammanfattning

 • Under första halvåret 2008 anmäldes totalt 670 500 brott. Det är en ökning med 5

procent (32 500 brott) jämfört med motsvarande period året innan. Utvecklingen är i

stort sett en fortsättning på utvecklingen från år 2007.

 • Antalsmässigt var det brottskategorierna skadegörelse, bedrägeri, butiksstöld/snatteri,

ofredande, narkotikabrott, bostadsinbrott och olaga hot som svarade för den största delen

av ökningen. Dessa kategorier ökade tillsammans med cirka 30 500 brott.

 • De brottskategorier som bidrog med den största minskningen mellan första halvåret 2007

och första halvåret 2008 var stöld ur och från motordrivet fordon, biltillgrepp, fickstöld

och inbrott i kontor. Dessa kategorier minskade tillsammans med cirka 12 900 brott.

 • De anmälda skadegörelsebrotten ökade med 14 procent under första halvåret 2008

jämfört med motsvarande period året innan. Det var främst anmält klotter och

skadegörelse mot stat och kommun som ökade. Den största ökningen svarade

Stockholms län för.

 • De anmälda bedrägerierna, inklusive bidragsbrott, fortsatte att öka under första halvåret

2008 och då med 25 procent (till 47 000 brott) jämfört med första halvåret 2007. Två

tredjedelar av ökningen kan hänföras till datorbedrägerier, bedrägerier med kontokort

och övriga inte specificerade bedrägerier.

 • Anmälda våldsbrott, som framför allt består av misshandel, fortsatte att öka under första

halvåret 2008 (med 3 procent). Våldtäkterna ökade med 17 procent. Våldsbrott som

riktas mot barn och ungdom ökade speciellt mycket. Exempelvis hade brottskategorierna

misshandel mot barn 0–6 år (+26 procent), olaga hot mot person under 18 år (+22

procent) och ofredande mot person under 18 år (+35 procent) särskilt stora procentuella

ökningar vid jämförelse med första halvåret 2007. Däremot minskade de anmälda

personrånen.


Till grund för statistiken över anmälda brott ligger uppgifter om brott som registrerats

hos polis, åklagare och tull1 under ett år (se avsnittet Anmälda brott i Sverige nedan)).

När du tolkar statistiken Tänk på att …

-  statistiken visar antal anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt

begångna brott. Hur stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar från

brottstyp till brottstyp.

-  det faktiska antalet brott är oftast högre än i statistiken. Ett undantag är

anmälda fall av dödligt våld, där det faktiska antalet är lägre än vad statistiken

visar.

-  benägenheten att anmäla brott kan ändras över tid, till exempel på grund av

ändrade attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta gör det

svårare att avgöra om brotten faktiskt ökar eller minskar.

-  för vissa brottstyper, såsom narkotikabrott och trafikbrott, beror antalet

anmälda brott till stor del på polisens och andra myndigheters kontroll- och

spaningsinsatser. Om insatserna förändras påverkas oftast antalet anmälda

brott.

Av Mikael - 30 april 2010 20:14


Textformatet går inte fixa och det ser helt idiotiskt ut, men det går ju att läsa iallafall.

.

.

Härskarteknik syftar på olika sociala och retoriska manipulationer varmed en dominant grupp behåller sin position (i en synlig eller osynlig hierarki) gentemot personer från andra grupper. Uttrycket är ursprungligen myntat av den norska socialpsykologen Berit Ås som beskrev fem härskartekniker 1976 och beskrevs redan på 1980-talet i svensk litteratur.

De ursprungliga fem härskarteknikerna

1. Osynliggörande

Att tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Exempel: Någon tar upp det du just sagt som om det vore en egen idé eller tar ordet trots att du just börjat prata. På ett möte börjar de andra skrapa med stolarna, bläddra i sina papper, viska eller gäspa när du får ordet.

2. Förlöjligande

Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument eller person som löjlig och oviktig. Detta genomförs till exempel genom att använda slående men ovidkommande liknelser. Även att inför grupp anmärka på persons yttre är ett sätt. Exempel: En kollega skrattar åt ditt uttal och säger att du låter som en person i en kul tv-serie (när du hade något viktigt att säga).

3. Undanhållande av information

Att utestänga någon eller marginalisera dennes roll genom att undanhålla den väsentlig information. Exempel: Du förstår att dina kollegor haft ett möte där du borde ha varit med. Beslut som skulle fattas på ett möte har redan fattats tidigare i informella sammanhang, där inte alla berörda haft tillträde.

4. Dubbelbestraffning

Att försätta någon i en situation där personen nedvärderas och bestraffas oavsett vilket handlingsalternativ den väljer. Exempel: Du är noggrann med dina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om du snabbar på får du höra att du slarvar. En man beskylls för att inte ta ansvar för hem och barn, gör han det så beskrivs han som omanlig. En kvinna som väljer att vara hemma med sina barn före att gå på ett kvällsmöte betraktas som oseriös, går hon på mötet får hon höra att hon är en dålig mamma.

5. Påförande av skuld och skam

Att få någon att skämmas för sina egenskaper, eller att antyda att något de utsätts för är deras eget fel. Detta sker ofta genom en kombination av förlöjligande och dubbelbestraffning. Exempel: Trots att du inte informerats om det där mötet får du höra att du själv borde tagit reda på när det var. Ingen lyssnar på vad du säger på mötet och du känner att du uttryckt dig på ett dumt eller otydligt sätt. En kvinna/man som sextrakasseras har sig själv att skylla med tanke på det sätt som hon/han klär sig.

(6. Objektifiering av kvinnors/mäns kroppar)

Att kommentera eller diskutera kvinnors/mäns utseende i irrelevanta sammanhang.

(7. Våld eller hot om våld )

Att utnyttja sin fysiska styrka mot någon för att få sin vilja igenom, eller att visa att den möjligheten finns.

En grupp doktorander vid Stockholms universitet har formulerat fem motstrategier:

 • Tag plats
 • Ifrågasättande
 • Korten på bordet
 • Bryta mönstret
 • Intellektualisera

De har även formulerat fem bekräftarstrategier:

 • Synliggörande
 • Respekterande
 • Informera
 • Dubbel belöning
 • Bekräfta rimliga normer

Av Mikael - 30 april 2010 20:09

Jag fixade ihop det här förra el förförra året tror jag. Lägger ut det omodererat så länge.


Folkgrupp är en benämning på en grupp av människor som på ett- eller flera sätt skiljer sig från andra grupper. Folkgrupper kan vara etniska, exempelvis samer och romer. Det kan även handla om trosbekännelse, och då innefatta exempelvis kristna och judar. Personer av en viss sexuell läggning anses också vara en folkgrupp - dock ej etnisk - och begreppet omfattar därigenom bland annat hetero- och homosexuella. Således kan alla människor på olika sätt anses ingå i en eller flera folkgrupper. Det kan tilläggas begreppet "folkgrupp" inte är analogt med minoritet.


I Sverige är det olagligt att hota eller uttrycka missaktning för en folkgrupp. Det som omfattas av lagen är: ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Den sistnämnda kriminaliserades genom lag 2002:800.


Etnicitet, tillhörigheten till viss ethnos, betyder tillhörighet till en grupp av människor med gemensamt ursprung och egenskaper.


Etniska grupper är biologiskt självreproducerande genom högre eller lägre grad av endogami, det vill säga gifte inom gruppen.


Etniska grupper skiljer sig främst genom olika kultur, men de kan även skilja sig genom olika fysiologi och genetisk bakgrund. Etniska grupper bildar en gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, olika grader av chauvinism samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler. För många etniska grupper är religionen ett starkt särskiljande drag. Etniska grupper är med få undantag kopplade till ett visst territorium samt till vissa politiska institutioner. I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg".


Om jag nu kan bevisa och verifiera vetenskapligt att vi beter oss som en etnisk minoritetsgrupp med att visa att majoriteten av oss väljer partners inom vår egen grupp. Vi har en egen social kultur tillsammans, unikt sätt att umgås gemensamt. Vi har vår egen gemenskap med intern sammanhållning, lojalitet mot värderingar, normer och seder, samt en kommunikativ gemenskap genom ett gemensamt språk och symboler. Vi använder oss av kropps och bildspråk i större utsträckning. Sannolikt så är dom flesta av oss Agnostiker till Troende, men en destinkt religiös egen syn.


I svensk rättslig mening avses med etnisk tillhörighet "att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg".


Övergång eller anpassning från en etnisk grupp till en annan - främst i den kulturella bemärkelsen - kallas för assimilation. En samvaro av flera etniska grupper inom samma politiska enhet kallas för mångkulturalism. Etniciteter kan vara uteslutande i den bemärkelsen att man måste födas in i dem för att bli accepterad som medlem.


Begreppet etnicitet är problematiskt och kan tolkas på en skala från primordialism (biologisk tillhörighet) över kulturell tillhörighet, till fullständig konstruktivism (etnicitet som blott en social konstruktion). De mest renodlade primordialisternas uppfattning av etnicitet är då något som i det närmaste kan liknas med den som rasbegreppet normalt förknippas med. Primordialister framhåller de mätbara skillnader som finns mellan olika etniciteter och den stora betydelse dessa har som sociala variabler. Å andra sidan argumenterar de mest renodlade konstruktivisterna för att etnicitet enbart är en socialt inlärd föreställning om grupptillhörighet. I postmodernistiska konstruktivistiska uppfattningar är etnicitet ett begrepp som inte behöver betyda mer än identifikation. Enligt detta synsätt uppstår etnicitet som fenomen först när en uppfattning om kulturell skillnad eller likhet blir av betydelse. Sedan franska revolutionen har försök gjorts att marginalisera den primordialistiska uppfattningen. Ett sätt har varit att beskriva den primordialistiska tolkningen i negativa slagordstermer som rasism och dylikt.


Etnicitet förekommer i statsvetenskapliga sammanhang ofta i begreppsparet (dikotomin) "ethnos eller demos".


Minoritet betyder mindre del eller mindretal.


Majoriteten kan endera vara relativ eller absolut. Den som inte ingår i majoriteten ingår istället i minoriteten.


En minoritet är en grupp som har färre medlemmar i förhållande till en konkurrerande grupp (majoriteten). I demokratiska samhällsskick har politiska minoriteter rätt att representeras av partier i landets parlament. I vissa fall finns i beslutande församlingar minoritetsskydd, som innebär att det för beslut i en viss typ av fråga krävs någon form av kvalificerad majoritet.


Ordet används ofta för en befolkningsgrupp inom en större (nationell) gemenskap som på något sätt behöver försvara sin egenart och existens gentemot majoritetsbefolkningen. Till dessa hör etniska, språkliga, religiösa, nationella och sexuella minoriteter.


Exempel på minoriteter som ofta benämns som sådana:

 • invandrare
 • vänsterhänta
 • funktionshindrade
 • teckenspråksanvändare
 • sexuella minoriteter
 • etniska minoriteter
 • språkliga minoriteter
 • religiösa minoriteter
 • nationella minoriteter
 • Etniska minoriteter i Sverige / Officiella minoriteter i Sverige

Nationell minoritet kallas de etniska minoriteter som har en långvarig språk- och kulturgemenskap innanför den nationella gemenskapen, vanligen längre än hundra år (eller fyra generationer). Enligt internationella konventioner, ILO:s konvention nr 169 och Europarådets konventioner för skydd av nationella minoriteter och minoritetsspråk, har sådana minoriteter rätt till skydd och stöd för att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Konventionerna är resultat av en rad olika faktorer. Bland annat finns det stora språkgrupper inom EU som inte har rätt att använda sina språk i EU, t ex katalanskan med sina ca 6 miljoner talare. Europaparlamentet har tagit en rad resolutioner som lett till att Europarådet utarbetat två viktiga konventioner som berör minoritetsgrupper inom EU och medlemmar av Europarådet. FN:s ILO-konvention är resultat av ett flera decennier långvarigt arbete för att främja urbefolkningars sociala och ekonomiska situation.


Man bör skilja mellan urbefolkning, nationell minoritet, minoritetsspråk och invandrare i modern tid. Inom EU finns idag bara en erkänd urbefolkning, nämligen samer. Övriga grupper har olika former av minoritetsstatus och skydd för minoritetsspråken. De nationella minoriteterna är givetvis ofta en ursprungsbefolkning i landet, men har inte erhållit urbefolkningsstatus, utan är kategoriserade som minoritetsbefolkning inom en nation. I Europa räknar man även med romer och judar, som invandrat för hundratals år sedan. Dessa skiljs från s.k invandrade minoriteter, som utgör en etnisk grupp men vars språk och kultur inte har den historiska hemortsrätten i riket.


I Norden finner man flera officiellt erkända nationella minoriteter: Sverigefinländare och tornedalingar i Sverige, färingar och grönlänningar inom den danska riksgemenskapen, tyskar i Syddanmark, kväner i Nordnorge, finlandssvenskar, ålänningar, tatarer, och ryssar i Finland, liksom samer i såväl Norge, Sverige som Finland. Alla dessa definieras och har sin status och rätt lagfäst på olika sätt, ibland på språkliga, ibland geografiska grunder. Romer och judar har nationell minoritetsstatus i åtminstone Norge, Sverige och Finland, möjligen även i fler länder.


Sveriges riksdag beslöt 1999, mot bakgrund av Europarådets konvention, att erkänna samer, sverigefinländare, tornedalingar, judar och romer som nationella minoriteter i Sverige. I en andra konvention blev deras språk erkända som officiella minoritetsspråk i Sverige, med motiveringen att dessa har en historiskt förankrad hemortsrätt i Sverige. Språken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. De territoriella språken samiska, meänkieli och finska har ett starkare skydd än de icke-territoriella språken romani chib och jiddisch. Samiska är territoriellt språk i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommuner. Meänkieli och finska är territoriella språk i Kiruna, Gällivare, Pajala, Haparanda och Övertorneå kommuner.


Konventionerna medför olika skyldigheter för officiella myndigheter, bla har SVT och SR skyldighet att sända program på dessa språk. Det skall beredas möjligheter till forsknings-, kultur- och litteraturstöd på alla fem språk samt rätt för enskilda personer att använda samiska, finska och meänkieli i kontakt med myndigheter inom förvaltningsområdet, och skyldighet att erbjuda skolundervisning och äldrevård på språken. Det sistnämnda gäller bara de geografiska områden där de tre språken har territoriell status, d.v.s norra Sverige i ovan nämnda kommuner.

Sverige har inte ratificerat ILO:s konvention, vilket bl.a skulle ha konsekvenser för samernas rätt att som ursprungsbefolkning förvalta den mark de traditionellt bebott.


Att skilja vissa folkgrupper från andra är komplicerat och kontroversiellt, då man har att göra med dels utsatta och skyddsvärda grupper, dels en mångfasetterad verklighet: från ursprungsfolk som Amerikas indianer och Australiens aboriginer, vars skyddade status är ett resultat av dåligt samvete för århundraden av förföljelse, till europeiska folkgrupper som exempelvis bretagnarna i Frankrike, som på egen hand utvecklat sitt språk och egna kulturinstitutioner, hittills utan statligt minoritetsspråksstöd och status som nationell minoritet.


Europarådets konvention skiljer således mellan nationella minoriteter och senare invandrade minoriteter, liksom mellan det skydd nationella minoriteter berättigas och de insatser som görs för att förbättra invandrares situation i Europa.


Ras är en grupp individer inom en djurart som kännetecknas av vissa gemensamma ärftliga egenskaper. Till skillnad från begreppet underart är begreppet ras oklart. Det används främst för sådana varieteter som människan skapat genom selektiv avel, medan det enligt populära föreställningar även kan användas för mer eller mindre godtyckliga uppdelningar av människor efter synliga skillnader. Denna användning är emellertid omstridd och klassas i vetenskapliga och officiella sammanhang som otidsenlig. I vissa sammanhang används begreppen underart och ras synonymt.

Av Mikael - 30 april 2010 14:30Jag har funderat lite på det här att vara svensk. Jag önskar att det skulle basera sig luddigt på att man befinner sig i sverige, har medborgarskap och vill leva efter nordisk demokratiska värderingar där man värdesätter frihet och rättvisa för individen och kollektivet. Där man strävar efter jämlikhet oavsett kön, etnicitet, läggning, politisk åsikt. Att politiker samarbetade för att göra det bästa för individen, och inte krånglade och sa att vi ska göra det bra för vissa grupper isamhället som idag, utan för alla, och att det fanns en minimistandard, samt möjlighet att bli gris-rik (om man nu prioriterar pengar, men inte på bekostnad av andras lidande). 


I ett land där ingen ser färger o olika värde på människor, och nya individer som kommer verkligen vill leva på vårat sätt. Istället för att vi ska rätta oss efter andras värderingar, så är man stenhård och säger åt alla att vi ska leva på precis detta sätt som vi har enats om.


Idag med den här vågen av nationalism som har svept över världen sedan 1800talet ordentligt, under ett århundrande där biologin och art indelning fick snabba fötter att kategorisera allt omkring sig, och grupper man inte gillade som sämre än en själv. Tidigare så hade världsreligionerna monopol att kategorisera andra grupper/religioner som mindre värda, och deras gud var bara en bluff.


Man kan ju tänka sig att vetenskapen med Ateister/Agnostiker är bättre än religiösa att kategorisera och acceptera olikheter, men så här med facit i handen så har det ju inte varit mycket bättre med etniska rensningar, i gämförelse med religiösa rensningar tidigare i historien. För religiösa så har man haft chansen att konvertera, men med DNA så är det ju ingen chans att få rätt etnisk bakgrund. På en kort tid sen 1800talet så har ju vetenskapliga etniska rensningar säkerligen slagit alla antal döda rekord emot tidigare religiösa rensningar, som pågick/pågår t.ex i Europa under dom sista 2000åren emot Judar och Religiösa minoriteter. Att vi har religions frihet i Sverige har jag aldrig märkt, och dom här stackars kvinnorna som går runt, som kommer ifrån allehanda små religiösa samfund och knackar på dörren, blir väl sällan bra bemötta (och jag har själv varit minst sagt otrevlig emot dom mer än en gång, som jag skäms för himla mycket idag. Nästa gång ska jag bjucka in dom o fråga om dom vill kramas).   


Det finns ju en massa bra och kloka värderingar i Sverige, och dom flesta är reko och skötsamma, som sällan ställer till det för någon, mer än att råka sno någon tvättid, vilket inte är mycket att bråka om, och nått att vara tacksam att det är allt man har att klaga på.


På min tid när jag växte upp under 1970-80talet så fanns det förutom "svenskar" bara Finnar, Greker, Italienare, Jugoslaver, Turkar samt lite adoptivbarn från diverse länder. Då var ju samhörigheten i samhället bättre, åtminstone sett ur ett barn/ungdoms perspektiv. Det fanns inte horder med gäng som var nationalitets bundna, som t.ex det kvinnor gäng från Somalia som skulle tränga sig igenom dörren först, sen tränga sig före i F-Kasse kön, och ta upp ett helt bibliotek. Den här bristen på respekt går ju lixom åt båda hållen. Beter man sig som dom gjorde så kan man dra åt helvete, inte för att dom är födda någon annanstans, utan för att dom är självupptagna och dryga svin som anser sig vara bättre än andra...


Personligen så anser jag att man ska profilera sverige som en Ateist/Agnostiker stat, där man förbjuder allt rituellt religiöst utövande, och spridande av sin egen religiösa uppfattning (vill du be, gör det i garderoben som Bahá'u'lláh säger *lite moddat då av mig hehe*). Vill man vara religiös så finns det otroligt många platser på jorden där man kan kriga och utöva religion och mörda och förtrycka människor. Samtidigt så skall all vetenskapligt etniska ideologier vara lika förbjudna att utöva och sprida sin åsikt, och samam gäller ju för dom att det finns en massa platser att kriga, förtrycka och mörda männiksor på. Troende som inte praktiserar sin religion eller politiskt ideologiska som försöker att pracka på en sina värderingar är hur välkomna som helst för mig.


Nånstans så är det väl givet att det här sk mångkulturella samhället inte fungerar tack vare våra myndigheter som menar på att det är mångkulturelt att låta folk hålla på hur som helst, oavsett om man är "svensk" eller invandrare.


I Sverige där majoriteten är allt från 2'a till 30 generations invandrare, där ett fåtal är faktiskt är upp till 400 ?generations? invandrare (jag m.m.) Ingen på den här breddgraden har muterat till Homo Sapieens Sapiens och haft sin släkt boende här från start. Så att komma och påstå att bara för att ens släkt har bott här en liten längre stund, så är jag allt mera svensk än dig, är bara fånigt anser jag.


Svensk (och andra nationaliteter) är ett juridisk nationalitets tillhörighets benämning, som begränsar vårat förflyttande runt globen som vi inte ägen nån av oss. Dom enda som kan claima att dom är orginalinvånare är dom som bor i östafrika på vissa ställen.. Resten av oss är invandrare....


Det här med medborgarskap är ju inte äldre än ca 220år, så om man kör medborgar kortet, så kommer man ju inte längre tillbaks...Medborgarskap är ett uttryck med rötter i den franska revolutionens idéer. Som medborgare avses i modernt språk en person som åtnjuter fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en viss stat. Rätten till medborgarskap baseras vanligen på en av två principer:


    * Jus sanguinis, "blodets princip": en person får sitt medborgarskap beroende på vilket medborgarskap hans föräldrar innehar
    * Jus soli, "jordens princip": en person får sitt medborgarskap beroende på var han eller hon är född. Detta är vanligt i klassiska immigrantnationer, till exempel USA


Medborgarskap (Sverige) är ett rättsligt bindande förhållande som uppstår mellan en stat (Sverige) och en individ (medborgare). Svensk medborgare kan man bli genom födelse, adoption, förälders giftermål (legitimation), ansökan (naturalisation). Det mest påtagliga beviset på det svenska medborgarskapet är det svenska passet och att man som svensk medborgare har en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige. Den svenska medborgarskapslagen grundar sig på härstamningsprincipen. Det innebär att föräldrarnas medborgarskap avgör vilket medborgarskap deras barn får.


Utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och är folkbokförda i Sverige har i princip samma rättigheter och skyldigheter som svenska medborgare. Det finns dock vissa skillnader. Bara svenska medborgare har en absolut rätt att bo och arbeta här i landet och bara svenska medborgare har rösträtt till riksdagsvalen. Man kan inte heller bli invald i riksdagen utan svenskt medborgarskap.


Källa: Medborgaskap


Tack vare att det är så som det är så vill inte jag påstå mer än att jag har ett juridisk svenskt medborgarskap. Tack vare min (ännu, pga farsan som vill vara en hailande nazist, även om han inte kan det, och dom skulle ha kastat in han i gaskammaren först av alla...) diffusa etniska bakgrund som Samisk/Celtisk så är det ju svårt att säga att jag tillhör här o där också.


Men jo, jag är svensk, men vill inte bli assoccierad till det helt öppet pga mångas förutfattade meningar om vad det är som gör en svensk. Gör man som nazister och judar m.m Så är få så svenska som jag och min släkt. Men jag är inte så korkad att jag påstår att man kan vara grader av nationalitet. Det är nått man har, eller inte.... Vilket folk skulle veta om man inte hade haft en fascistisk anti intellektualiserings propaganda kanpanj dom sista 200 åren.


En svensk summerade fascism tydligen så här:


Den svenska  historikern Carl Grimberg (1875-1944) definierar det fascistiska systemet så här: "Systemet var auktoritärt: makten utgick från ledaren och fortplantade sig ner genom det fascistiska partiets leder. Systemet var likaledes totalitärt: staten inskränkte sig inte till att leda förvaltningen utan ville även behärska andra områden, som organisationslivet, barnuppfostran, kulturlivet och så vidare.... Grimberg säger vidare att "den lära som inpräntades i medborgarna var hoprafsad från många håll, lite Machiavelli och lite Nietzsche, lite syndikalism  och mycket nationalism".


Hur det här ni skilljer sig ifrån dagens socialist fascistiska och nationalistiska samhälle där det är en semi-polistat förstår jag inte. Att vi har en Landsfader osv... FRA lagar och andra fascist påfund som social-fascist demokraterna har genomfört med fascist-moderaterna som målvakt den här gången också, tillsammans med nya fascist sjukvårds reformen. Att man styr barn politiken totaliärt och alla andra områden  vår vardag där vi styrs och uppmuntras att göra vissa sysslor som folkhälsoinstitutet prackar på oss info om... Skolan upplyser oss om hur fantastiskt vårat fascistiska system är, (och sverige är, vilket stämmer i praktiken om man ser till alla medborgare, och struntar i myndigheter), samtidigt som man ska spela somaliska m.m nationalsången i skolan vilket lär förvirra även den bäste om vilken nationalitet man nu egentligen hade??


En bra fascistisk slogan är väl "Söndra och härska!!". Så länge alla går på att den här fascistiska doktrin vi kallar för demokrati är just en demokrati, samt att man bråkar sins emellan, så plockar fascister ut miljoner i löner och pensioner i riksdagen. Och hånskrattar när man som sk socialdemokrat går i pension och visar sitt rätta ansikte som en girig fascist som bara skor sig på andra (Göran P....).


Kvinnan som jag älskar, har svenskt medborgarskap, men bara bott här i 6 års tid, och pratar lika bra svenska som italienska kocken i Lady o Luffsen.   


Hon är ju lika mycket svensk som jag, tekniskt sätt åtminstone... Men vad säga, vad är svensk egentligen om man ser till det kulturella, rättsfilosofiska och värdegrundmässigt?


Myndigheter anser att vi medborgare saknar ryggrad och har skaffat Civilkurage lagen, eftersom folk inte vill lägga sig i brott pga att man blir dubbelt straffad gämfört med gärningsmannen....Av Mikael - 29 april 2010 20:15

I DN så tar man upp i en artikel om vårat fantastiska rättsäkerhets system.


– Att det tar så lång tid mellan polisanmälan, förhör och eventuell rättegång kan få svåra följder. Det kan handla om mer eller mindre allvarliga psykiska men. Men barnet tappar också lätt förtroendet för hela rättsväsendet och orkar kanske inte med skola eller kompisar. Jag vet barn som knappt klarat att ta in undervisningen under både ett och två år och sedan har mycket svårt att ta igen det de missat.


Åsa Landberg är förvånad över att politiker, poliser, åklagare och domare tycks ta ganska lätt på brott där barn är inblandade. Även om hon säger att hon mött många hängivna utredare och åklagare på lägre nivå.


Källa: http://www.dn.se/nyheter/sverige/barn-som-blivit-slagna-tvingas-vanta-pa-hjalp-1.1085477


Att hon Åsa är förvånad att det är som det är, och att politiker m.m skiter i hur det är, köper inte jag om det inte är så att hon ljuger om att hon jobbar på Rädda Barnen, eller DN skriver fel medvetet eller om det är så att hon endast har jobbat 1 dag på RB.


Det har varit så här sedan 1970 och framåt tills idag, och det blir varken sämre eller värre iom att det kan inte bli värre än vad det är. Det anses inte vara ett brott i Sverige att brutalmisshandla ungar oftast.


Att man ger som bäst en adhd, ångest el depression, social fobi etc diagnos (jag fick diagnosen att "min mamma är mans hatare", vilket min psykopat till farsa ordnade till genom BUP, vilket känns makalöst), till misshandlade ungar som förklaring på varför dom inte klarar av skola, som jag anser bara vara ett övergrepp till i raden av psykisk misshandel från myndighets håll....


Dom vuxna mår ju bra att blunda för det här, och det lär inte förändras under en lång tid framåt iom att det har inte blivit förbättring överhuvudtaget på dom sista 37åren, utan tvärtom så eskalierar familjerelaterade våldet i Sverige, gämfört med övriga Europa..


.....Sverige är fantastisk (eller var det fanatiskt?? att undvika sanningen)....

Presentation

Fråga mig

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6
7
8 9
10
11
12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23
24 25
26 27 28 29 30
<<< April 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Gästbok

Besöksstatistik


Ovido - Quiz & Flashcards